ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-0987-6671
  Fax : 0-2102-2980


      บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานราชการ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ในชื่อ บริษัท วัฒนาธนวัต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการทั่วประเทศ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา และด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหาร ประกอบกับต้องการสร้างองค์กรที่มั่นคง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความคล่องตัวในการทำงานสูง มีการจัดการองค์กร และวางแผนงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างสูงสุด


     บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานราชการต่างๆ มีการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้เว็บไซต์มีบทบาท และมีความจำเป็นสำหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และผู้ใช้งานทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็ว ด้วย บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาแล้ว ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา และทำงานร่วมกับท่านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของท่าน


      บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมให้บริการแก่ท่าน โดยยังคงไว้ซึ่งปณิธานและจุดมุ่งหมายการบริการที่เน้นให้ลูกค้าได้รับคุณประโยชน์สูงสุด ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสดูแลและให้บริการท่านต่อไป


รองรับระบบ Responsive Website

หน้าเว็บไซต์จะถูกปรับเปลี่ยนการแสดงผลให้เหมาะสมกับทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้งาน

รองรับ 10 ภาษาหลักใน AEC

พร้อมระบบแปลภาษาอื่นๆ อีกกว่า 100 ภาษา ใช้งานง่าย ผ่านระบบ Google Translate

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน LINE@

ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับ – ส่งข้อมูล

ระบบส่งข้อความสั้น

เพิ่มความสะดวกในติดต่อแจ้งเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น แจ้งการประชุม ข่าวสาร กิจกรรม

ระบบ E-Office

รับ – ส่ง หนังสือเวียน หนังสือราชการ และไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ ผ่านโปรแกรม LINE@

แก้ไขข้อมูลตลอดอายุการใช้งาน

บริการลงข้อมูล และอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ให้ตลอดชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

บริการของเรา

รับทำเว็บไซต์ อบต.

รับทำเว็บไซต์ อบต.


รับทำเว็บไซต์ เทศบาลจดทะเบียนโดเมนเนม
บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : market@thaimallplaza.com

Hot Line : 09-0987-6671
Fax : 0-2102-2980